DUYURULAR

Bildiri kitabına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kongre programı yayınlanmıştır. Programa "Kongre Programı" sayfasından ulaşabilirsiniz.

 
BOLOGNA ARAŞTIRMACILARINA ÇAĞRI
1999 Yılı Bologna Deklarasyonu ile başlayan ve kısaca “Bologna Süreci” olarak adlandırılan ve Avrupa Yükseköğretim Alanı oluşturmayı amaçlayan çalışmalara Türkiye 2001 yılında katılmıştır. Bologna Süreci, Avrupa yükseköğretim sistemlerinin modernizasyonunu hedeflemekte ve yükseköğretimde derece yapıları, öğretim programları, eğitimin kalitesi, öğrenci ve personel hareketliliği, yükseköğretime erişim, mezunların istihdamı ve finansman alanlarında reform yapılması öncelikli konular arasında yer almaktadır.

Söz konusu reform çalışmalarının ardından 10 yıl geçmiştir. Bu on yıllık dönemde, 47 Avrupa ülkesi bu sürecin içerisinde yer almış ve süreçle ilgili çalışmaların çeşitli boyutlarında ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye uygulamalarında da 31 üniversite AKTS etiketi, 73 üniversitede DE (Diploma Eki) etiketi almış ve uygulamalar hemen hemen tüm üniversitelere yaygınlaştırılmıştır. Hacettepe Üniversitesi olarak 2003 yılında başlattığımız çalışmalar ise 2013-2014 öğretim yılı başından bu yana tüm programlarda AKTS ve DE uygulamaları ile devam etmektedir.

Tüm bu gelişmelerin ardından Bologna Süreciyle ilgili bir değerlendirme toplantısı yapılmasının ve üniversiteler arasında, bu konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasının Türk yükseköğretim sisteminin “eğitim” boyutunun daha da güçlenmesine katkıda bulunacağı ümidiyle, tüm öğretim elemanlarını 17-18 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacak olan I. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi için Hacettepe Üniversitesi’ne davet etmekten onur duyarız.

Düzenleme Kurulu


Hacettepe Üniversitesi Bologna Kordinatörlüğü, Hacettepe Üniversitesi Rektörlük Binası, 9. Kat 06800 Beytepe/Ankara 06800 Beytepe Ankara
11.05.15 tarihinden itibaren ziyaretçi Sayısı [ziyaretci sayisi]