Davetli Konuşmacılar
a

Konu Başlığı: Yükseköğretimde Kurumsal Değerlendirme, Kalite Güvencesi ve Akreditasyon (Sunu için buraya tıklayınız.)

Konu Başlığı: Türk Yükseköğretiminde Bologna Süreci ve Geleceğe Bakış (Sunu için buraya tıklayınız.)

Konu Başlığı: Bologna sürecinde Yükseköğretim Çıktıları, İstihdam ve Geleceğe Bakış (Sunu için buraya tıklayınız.)

Konu Başlığı: Türk Üniversitelerinde AKTS deneyimi, Arkaplanı ve Geleceğe Bakış (Sunu için buraya tıklayınız.)
Panelistler

I. PANEL:

Türk Yükseköğretiminde Bologna Süreci Uygulamaları ve Geleceğe Bakış

II. PANEL:

Türkiye'de Çeşitli Üniversitelerde Bologna Uygulama Örnekleri ve Geleceğe Bakış

III. PANEL:

Yükseköğretimde Kalite Güvencesi, Akreditasyon ve Geleceğe Bakış

Prof. Dr. Kenan İnan

(Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Skreditasyon -FEDEK)

Hacettepe Üniversitesi Bologna Kordinatörlüğü, Hacettepe Üniversitesi Rektörlük Binası, 9. Kat 06800 Beytepe/Ankara.
06800 Beytepe Ankara