İlgili Linkler

Kurumlar:

Avrupa Komisyonu Bologna Süreci için tıklayınız
ECTS Users’ Guide 2015 için tıklayınız
The EHEA official websitesi için tıklayınız
European University Association için tıklayınız
Yükseköğretim Kurulu Bologna Süreci için tıklayınız
Hacettepe Üniversitesi Ders Kataloğu/AKTS Bilgi Paketi için tıklayınız
Hacettepe üniversitesi Bologna Koordinatörlüğü web sayfası için tıklayınız
The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report için tıklayınız
Bologna Sürecinin Türkiye’de Uygulanması “ Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi” 2007-2008 Sonuç Raporu için tıklayınız
Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma: 66 Soruda Bologna Süreci Uygulamaları için tıklayınız

Kaynaklar :

The Bologna Process Researchers’Conference için tıklayınız
Bologna Sürecinin Hukuk Öğretimine Yansımaları için tıklayınız
Bologna Sürecinde Türk Yükseköğretimindeki Gelişmeler için tıklayınız
Bologna Süreci ve Türkiye’de Psikolojik Danışman Eğitimi için tıklayınız
Bologna Sürecinde Maliye Eğitimi Öğrenci Görüşleri için tıklayınız
Comparing Adaptations of European Higher Education Systems in the Context of the Bologna Process için tıklayınız
Efficiency of Implementation of the Bologna Process at Medical Faculty, University of Sarajevo için tıklayınız
Bologna with students eyes 2012 için tıklayınız
Implementation of Quality Assurance in Romanian Technical Higher Education – Objective Set by the Bologna Process için tıklayınız
Hacettepe Üniversitesi Bologna Kordinatörlüğü, Hacettepe Üniversitesi Rektörlük Binası, 9. Kat 06800 Beytepe/Ankara.
06800 Beytepe Ankara