Kabul Edilen Bildiri Özetleri
BİLDİRİ NO
BİLDİRİ BAŞLIĞI
YAZAR/LAR
7
Bologna Süreci: Kurumsal Çeşitlilik İçin Bir Yol Haritası Mı Engel Mi?
Mete Kurtoğlu
9
Hasta Güvenliği ve Meslekler Arası İşbirliği Seçmeli Dersinin Öğrenci Gözüyle Etkinliğinin İncelenmesi
Gizem İrem Kınıklı, Zafer Erden, Melih Elçin
10
Uzaktan  Eğitim  Lisansüstü Öğrenim  Uygulamalarının Öğretim  Üyesi  Görüşleri Doğrultusunda  İncelenmesi
Doç. Dr. İsmail Yüksel, Musa Tarık Tekin
11
Bologna Sürecinin Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümüne Etkisi
Neyir Kolankaya-Bostancı
12
Uluslararasılaşma ve Bologna Süreci
Yasemin Kooij
14
Öğretim Elemanlarının Bologna Süreci’ne İlişkin Görüşleri
Mukadder Boydak Özan, Songül Karabatak
15
Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bologna Geçiş Sürecinin Etkileri
Tuğba Erdoğan, Ahmet Kutluana
16
Türkiye’deki Hemşirelik Lisans Programlarının Web Sayfalarında Bologna Sürecinin Yansımaları
Şahika Şimşek Çetinkaya, Elif Bakır, Tuğçe Türten Kaymaz, Yeter Sinem Üzar Özçetin, Şenay Gül, Nilay Ercan Şahin, Fatma Uslu Şahan, Seher Başaran, Zahide Tunçbilek
17
Meslek Yüksekokulları Programlarında Güncellemeler ve  İnşaat Teknikerliği Eğitimi’Nde Bologna Uyum Süreci’Ne Dayalı İnceleme
Nalan Kalkan
19
Dünyada ve Türkiye’de Din Eğitiminde Kalite Standartları ve Akreditasyon Kuruluşları
Emine Zehra Turan
20
Bologna Süreçlerinde Atıf Klasikleri
Özcan Konur
21
Avrupa Yükseköğretiminde Atıf Klasikleri
Özcan Konur
22
Türkiye’de Önceki Öğrenmelerin Tanınması Sürecine Genel Bakış ve Ülke Örneklerinin İncelenmesi
H. Beyza Sezer, Mehmet Taşpınar, 
23
Bologna Çalışmaları Kapsamında H.Ü. Çocuk Gelişimi Bölümü Lisans Programı Güncelleme Çalışmaları
Çiğdem Aytekin, Burcu Bülbün
24
Stratejik Planlamanın Önemli Bir Girdisi Olarak Öğrenci Memnuniyetinin Ölçümü: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği
Aysun Kapucugil İkiz, Muhammet Damar, Güzin Özdağoğlu, Cenk Özler, Yasemin Arbak, Pınar Tuncel, İlgi Karapınar Kapdan, Recep Yaparel
25
Ders Değerlendirme Sürecinde Öğrenci Geribildirim Sisteminin Kurulması
Muhammet Damar, Aysun Kapucugil İkiz, Güzin Özdağoğlu, Cenk Özler, Yasemin Arbak, Pınar Tuncel, İlgi Karapınar Kapdan, Recep Yaparel
26
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik ve İdari Süreçlerin Bologna Süreci Temelinde Tanımlanması: Pilot Birim Süreçlerinden Örnekler
Güzin Özdağoğlu, Aysun Kapucugil İkiz, Cenk Özler, Mehmet Çağlıyangil, Kacem Addaoud
27
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Bologna Süreci
Özlem  Ülger, Semra Topuz, Tüzün Fırat, Melahat Saylam, Perihan Oyar, Nilüfer Çelebi Beriat, veysel Ayyıldız, Gözde Yazıcı, Mahir Kunt, Aslan Kaplan, İsmail Dinç, Süleyman Köse, A.Sanem Şahlı, Alper Ergin, Gül Şener
28
Bir Bologna Değerlendirme Çalışması: Eğitim Yönetimi ve Teftişi Lisansüstü Program Yeterlilikleri Kazanımlarının İncelenmesi
Sevgi Yıldız, Şakir Çınkır
29
Bologna Sürecinin Tamamlayıcı Bir Unsuru Olarak Sosyal Boyut:  Türkiye’Deki Üniversitelerin Bologna Ötesi Sorumlulukları
Mesut Öncel
30
H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Staj Çalışmaları: Bologna Süreci Uyumu
Özlem Ülger, İrem Düzgün, Tüzün Fırat, Akmer Mutlu, Melda Sağlam, Muhammed Kılınç, Semra Topuz, Deniz İnal İnce, Nilgün Bek, Volga Bayrakçı Tunay, Öznur Yılmaz, Tülin Düger, Sibel Aksu Yıldırım, Ayşe Karaduman
31
Yükseköğretimde Bologna Süreci: Akdeniz Üniversitesi Bologna Süreci Çalışmaları
Uzman Emel Kahraman, Prof.Dr. Burhan Özkan
32
Türkiye’nin AB İle Bütünleşme Sürecini Eğitim ve İstihdam Üzerinden Okumak
Sibel Mehter Aykın
33
Üniversitelerin İnternet Sitelerinde Bologna Süreci, İşleyişi ve Çıktıları Hakkında Sundukları Bilgilerin Web İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
Ümmühan Akman Saçkes, Esat Saçkes
34
Diş Hekimliği Eğitimi ve Bologna
Tülin Taner, Güliz Nigar Güncü
35
Avrupa Üniversiteler Birliği Gözüyle Üniversitelerin Sorunları
Zeynep Bumin Süzen, Temel Çalık
36
Farmasötik Biyoteknoloji Bilim Alanı ve Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Biyoteknoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programları
Türkan Eldem, Ayşe Filiz Öner
37
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Eğitimindeki Değişimler: Bologna Sürecine Dayalı Örnek İnceleme
Hande Guney, Gözde Gür, Özgün Kaya Kara, Melda Sağlam, Naciye Vardar Yağlı, Gülcan Harput, Elif Çamcı, Esra Numanoğlu, Fatma Avcu, Aslıhan Çakmak, Özlem Ülger, Sibel Aksu Yıldırım, Ayşe Karaduman
38
Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi Paketi Tasarım Sürecine Makro Bakış
Ömür Neczan Timurcanday Özmen, Güzin Özdağoğlu, Muhammet Damar, Erhan Akdeniz, Pınar Süral Özer, Ethem Duygulu, Mübeccel Banu Durukan Salı, Mert Topoyan
39
Bologna Süreci Çıkarımları: Hacettepe Üniversitesindeki Sosyal Çalışma Eğitimi Açısından Değerlendirmeler
Gökhan Topçu
40
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Öğrencilerinin Bologna Sürecine Yönelik Algı ve Görüşlerinin İncelenmesi
Canan Demir Barutcu, Tuğba Yardımcı, Gül Güner Akdoğan, İbrahim Astarcıoğlu
41
Bologna Sürecindeki Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yükseklisans Eğitiminde Öğrenci İş Yükü Hesaplamaları
Naciye Vardar Yağlı, Aslıhan Çakmak, Melda Sağlam, Esra Ateş Numanoğlu, Hande Güney, Gülcan Harput, Gözde Gür, Elif Turgut, Fatma Avcu, Özgün Kara, Özlem Ülger, Sibel Aksu Yıldırım, Ayşe Karaduman
42
Bologna Sürecine Dayalı Örnek İnceleme: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde Seçmeli Ders Oranı
Melda Sağlam, Naciye Vardar Yağlı, Aslıhan Çakmak, Fatma Avcu, Elif Turgut, Gülcan Harput, Hande Güney, Esra Ateş Numanoğlu, Gözde Gür, Özgün Kara, Özlem Ülger, Sibel Aksu Yıldırım, Ayşe Karaduman
43
Selçuk Üniversitesinde Bologna Süreci Kapsamındaki Uygulamalar ve Yaşanan Değişimin Bölüm Başkanlarının Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi
Hakkı Gökbel, Mehmet Musa Özcan, Nurgül Kılınç, Yunus Ceran
44
Türkiye ve Avrupa’Da İşletme Bölümü Ders Programlarının Bologna Süreci Kapsamında Değişimi
Bülent Çekiç
45
Bologna Sürecine Dâhil Ülkeler Arasındaki Yükseköğrenim Diplomalarının Denklik Sorunu ve Sorunun Türkiye Açısından Doğurduğu Olumsuz Sonuçlar
İmren Yıldız
46
Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’Nda Bologna Süreci
Tuncay Ergene, Nihat Ülner, İsmail Fırat Altay, Evren Önek Bircan
47
Bologna Süreci Kapsamında Hazırlanan Ders Bilgi Paketlerinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma
Durdağı  Akan, Şükrü Ada, Mücella  Savaş Yalçın
48
Öğretmen Adaylarının Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi Öğretmen Yetiştirme Temel Alan Yeterliklerine Sahip Olma Düzeyleri
C. Ergin Ekinci, Yahya Altınkurt, Necla Ekinci
49
Pamukkale Üniversitesi Bologna Süreci Yapılanma Çalışmaları
Diler Aslan, Abdullah Tahsin Tola, Selçuk Toprak, Zekeriya Gümüş, Abdülkadir Yaldır, Hüseyin Bağcı
50
Bologna Paradigması Kapsamında E-Değerlendirme Yaklaşımı
Fatma Bayrak, Halil Yurdugül
51
Yaşam Boyu Öğrenme Olgusunda Akademisyenlerin Eğilimleri: Adnan Menderes Üniversitesi’Ne Bağlı Meslek Yüksekokulları Örneği; (Aydın Meslek Yüksekokulu, Atça Meslek Yüksekokulu, Nazilli Meslek Yüksekokulu)
Güliz Müge Akpınar, Şanser Vurgun, Mehmet Emin Birgili, Zehra Gülcan, Gültekin Baysal, İsmet Anık Baysak
52
Harketlilik Programları Çerçevesinde Avrupa Birliği Eğitim Politikası ve Uluslararasılaşma
Onur Ertunç Sari
53
Pamukkale Üniversitesinin Bilişim Sistemi Uygulamalarının Bologna Sürecine Katkısı
Diler Aslan, Abdullah Tahsin Tola, Semih Coşkun, Abdulkadir Yaldır, Öncü Yanmaz Arpacı, Mustafa Egemen Taner, Tevfik Yıldırım, Hüseyin Bağcı
55
Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Dersleri Öğrenme Çıktılarının Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Özel Alan Yeterlikleri İle Örtüşme Düzeyi
Yunus Özyurt, Mehmet Bahar, Zekeriya Nartgün
56
Paü Erasmus Öğrenci Hareketliliği ve Öğrenci Gelişimine Katkıları
Selcuk Toprak, Zeha Yakar, Tuncay Karaçay
57
Bireysel ve Kurumsal Gelişimde Ab Projelerinin Rolü: Pamukkale Üniversitesi Tecrübesi
Selçuk Toprak, Bekir Sami Sazak, Abdullah Cem Koç
58
Bologna Süreci Uyum Çalışmaları: Bir Akademik İngilizce Dersi Örneği
Pinar Esma Onkol
59
Bologna Sürecinin Öğretmen Yetiştirme Programlarına Yansıması: Öğretim Üyesi Görüşleri
Hilal Kazu, Demet Demiralp
61
Bilkent Üniversitesi’nde İngilizce ve Kompozisyon Iı Dersinin Bologna Süreci Çerçevesinde Tasarımı ve Uygulanması
Dr. Ersin Soylu
62
Öğretim Programı Tasarımında AUZEF Uygulamaları
Emrah Bahadır, Hülya Özservet
63
Hacettepe Üniversitesi Staj/Alan Uygulaması/Alan Çalışması Derslerinin Durum Değerlendirmesi
Ümit Işık Erdoğan, Sıddıka Demirtaş, Nalan Kalkan, Suna Erdoğan, Özlem Ülger, Maviş Emel Kulak Kayıkcı, Sibel Aksu Yıldırım, Selda Önderoğlu, Yüksel Kavak
66
Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Programlarında Yer Alan Öğretim Derslerinin Ders Bilgi Paketlerinin Değerlendirilmesi
Sıddıka Demirtaş, Nergiz Kardaş
67
Avrupa Yükseköğretim Alanı (Aya) Çerçevesinde Yükseköğretime Erişimi ve Katılımı Genişletme Politikalarının Değerlendirilmesi
Hilal Büyükgöze, Murat Özdemir
68
Üniversite Anlayışındaki Değişim: Birinci Nesil Üniversiteden Dördüncü Nesil Üniversiteye
Ali Rıza Erdem
69
Türkiye'De Biyoloji Öğretmeni Yetiştiren Bazı Üniversitelerin Bologna Süreci’Ndeki Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
Demet Okumuş, Serap Işık
71
Hemşirelik Öğrencilerinin Program Yeterliklerine Ulaşma Düzeylerini Değerlendirmesi
Hatice Şen, Sevgi Kızılcı
72
Beslenme ve Diyetetik Programı Lisans Eğitiminde Bologna Sürecinin Hayata Geçirilmesi
Mevlüde Kızıl, H. Tanju Besler
73
Lisansüstü Eğitimde Bologna Süreci Uyum Çalışmaları: Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Deneyimi
Mevlüde Kızıl, H. Tanju Besler
74
Bologna Süreci Çalışmaları Sonrası Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Programına Bakış
Banu Cahide Tel, Suna Erdoğan, İncilay Süslü, Samiye Yabanoğlu- Çiftçi, Bilge Sözen-Şahne, Nezire Saygılı, Dilek Ercil, Türkan Eldem, İrem Tatlı- Çankaya, Birsen Tozkoparan, Melike Ekizoğlu, Betül Arıca-Yegin, Aygin Ekincioğlu, Belma Koçer-Gümüşel
75
Bologna Sürecinde Yükseköğretimin Sosyal Boyutu
Feyza Gün
76
Eğitim Yönetimi ve Planlaması İle İlgili Bilim Dallarının Bologna Sürecinde Güncellenen Öğretim Programı Bilgi Paketlerinin İncelenmesi
Selahattin Gelbal, Funda Uysal, Sultan Demircan, Nuray Kısa
77
Bologna Sürecinde Güncellenen Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Öğretim Programları Bilgi Paketlerinin Program ve Ders Bilgi Paketi Hazırlama Kılavuzuna Uygunluğu Açısından Değerlendirilmesi
Selahattin Gelbal, Nalan Kalkan, Funda Uysal, Zeynep Şen, Sultan Demircan, Nuray Kısa, Nermin Kıbrıslıoğlu
78
Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Hareketlilik: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Örneği
Oya Uslu Çetin
79
Türkiyede’ki Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Programlarının Bologna Süreci Kapsamında Geliştirilen Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
Fatma Esen Aydınlı, Maviş Emel Kulak Kayıkçı, Esra Özcebe, Meltem Çiğdem Kirazlı, İlkem Uçal, Ayşın Noyan Erbaş, Aydan Baştuğ, Tuğçe Karahan, Hazel Zeynep Kurada, Önal İncebay
80
Hacettepe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Programı’nda İş Yükü Hesaplaması
Maviş Emel Kulak Kayıkçı, Esra Özcebe, Fatma Esen Aydınlı, İlkem Uçal, Ayşın Noyan Erbaş, Aydan Baştuğ, Tuğçe Karahan, Meltem Çiğdem Kirazlı, Önal İncebay, Hazel Zeynep Kurada
81
Hacettepe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Programı’nın Oluşturulmasında İşbirliği Göstergeleri
Esra Özcebe, Maviş Emel Kulak Kayıkçı, Fatma Esen Aydınlı, İlkem Uçal, Ayşın Noyan Erbaş, Meltem Çiğdem Kirazlı, Aydan Baştuğ, Tuğçe Karahan, Hazel Zeynep Kurada, Önal İncebay
82
Hacettepe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Programı’nda Ders Bilgi Paketleri Güncelleme Çalışmaları
İlkem Uçal, Maviş Emel Kulak Kayıkçı, Esra Özcebe, Meltem Çiğdem Kirazlı, Fatma Esen Aydınlı, Ayşın Noyan Erbaş, Aydan Baştuğ, Tuğçe Karahan, Hazel Zeynep Kurada, Önal İncebay
83
Hacettepe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Programı’nda Staj Modüllerinin Oluşturulması
Ayşın Noyan Erbaş, Maviş Emel Kulak Kayıkçı, Esra Özcebe, Fatma Esen Aydınlı, İlkem Uçal, Aydan Baştuğ, Tuğçe Karahan, Önal İncebay, Meltem Çiğdem Kirazlı, Hazel Zeynep Kurada
84
Üniversite Yaşamına Giriş Dersi Olarak “Bologna Süreci”: Önlisans ve Lisans Öğrencilerinin Sürece İlişkin Görüşleri
Gonca Uludağ, Funda Ünsal, Selda Önderoğlu
85
Türkiye Üniversitelerindeki Bologna Süreci Çıktıları ve Web Sayfalarına Yansımaları
Funda Ünsal, Eray Balcıoğlu, Maviş Emel Kulak Kayıkcı
86
Yükseköğretim Kurumlarında Bologna Süreci Kapsamında Yapılan Çalışmalar (Ankara Üniversitesi Örneği)
Tuba Kunduroğlu Akar, Cem Babadoğan
87
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları: Pilot Bölüm Olmak
Özlem Ülger, Melda Sağlam, Mintaze Kerem Günel, Volga Bayrakçı Tunay, Deniz İnal İnce, Sibel Aksu Yıldırım, Yavuz Yakut, Ayşe Karaduman
88
Avrupa Ülkelerinde Bologna Süreci Çıktıları : AKTS Etiketi ve DE Etiketi
Eray Balcıoğlu, Funda Ünsal, Maviş Emel Kulak Kayıkcı
89
Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Programlarının Bologna Süreci Çerçevesinde İncelenmesi
Nuray Kısa, Funda Uysal, Sultan Demircan, Yüksel Kavak
90
Türkiye'deki Okul Öncesi Eğitimi Lisansüstü Programlarının, Program Yeterlikleri ve Öğretim Programlarına İlişkin Durum Tespiti
Gonca Uludağ
Hacettepe Üniversitesi Bologna Kordinatörlüğü, Hacettepe Üniversitesi Rektörlük Binası, 9. Kat 06800 Beytepe/Ankara.
06800 Beytepe Ankara