Kongre Hakkında

Kongrenin amacı; Türkiye’nin 2001 yılında katıldığı ve on yılı aşkın bir zamandan beri devam eden gelişmelerin ardından Bologna Süreciyle ilgili bir değerlendirme yapılması, bu konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerin üniversiteler arasında paylaşılması ve gelecek için bunlardan ders çıkarılmasıdır.

Kongre, Hacettepe Üniversitesi Bologna Kurum Koordinatörlüğü tarafından düzenlenmekte ve Hacettepe Üniversitesi tarafından desteklenmektedir. Kongrenin dili Türkçedir. Kongrede davetli konuşmacılar, paneller ve sözlü bildirilere yer alacaktır. Kongre Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşecektir. Kongreye katılım bildirili veya bildirisiz olabilir. Bildiri tam metinlerinin yer alacağı Kongre Bildiri Kitabı, kongreden önce basılmış olacaktır. Kongre ücretsizdir. Kongreye sunulan bildirilerin dergilerde yayımlanabilmesiyle ilgili olarak Kongre Düzenleme Kurulu, dergi yayıncılarını kongreye davet ederek bildiri sahipleriyle buluşma ortamı hazırlayacaktır.

Kongre bildirilerimizi izleyecek olan ve hakemlik süreci çerçevesinde bazı bildirileri yayımlayacak olan süreli yayınlar şunlardır:

Yükseköğretim Dergisi /Journal of Higher Education
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi / Journal of Higher Education and Science
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi / Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal

 

Düzenleme Kurulu

Hacettepe Üniversitesi Bologna Kordinatörlüğü, Hacettepe Üniversitesi Rektörlük Binası, 9. Kat 06800 Beytepe/Ankara.
06800 Beytepe Ankara