Danışma Kurulu
Sibel AKSU YILDIRIM (Hacettepe Üniversitesi)
Süheyda ATALAY (Ege Üniversitesi)
İ. Naci CANGÜL (Uludağ Üniversitesi)
Şaban Halis ÇALIŞ (Selçuk Üniversitesi )
Mehmet DURMAN (Bilgi Üniversitesi)
Kerim EDİNSEL (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Armağan ERDOĞAN (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
Nejat ERK (Çukurova Üniversitesi)
Oğuz ESEN (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
Selahattin GELBAL(Hacettepe Üniversitesi)
Nalan KALKAN (Hacettepe Üniversitesi)
Yüksel KAVAK (Hacettepe Üniversitesi)
Maviş Emel KULAK KAYIKCI (Hacettepe Üniversitesi)
Hasan MANDAL (Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi)
Selda ÖNDEROĞLU (Yakındoğu Üniversitesi)
Lerzan ÖZKALE (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Metin TOPRAK (Türk Hava Kurumu Üniversitesi)

Bugay TURHAN (Hacettepe Üniversitesi)
Aydın ULUCAN (Hacettepe Üniversitesi)
Özlem ÜLGER (Hacettepe Üniversitesi)
Fahri YAVUZ (Atatürk Üniversitesi)
Hacettepe Üniversitesi Bologna Kordinatörlüğü, Hacettepe Üniversitesi Rektörlük Binası, 9. Kat 06800 Beytepe/Ankara.
06800 Beytepe Ankara