Önemli Tarihler
Bildiri özetleri için gönderim süresi 18 Mayıs 2015 - 15 Haziran 2015
Kabul edilen bildirilerin ilan edilmesi 04 Temmuz 2015
Tam metinlerin gönderilmesi için son tarih 06 Eylül 2015
Kongre programının ilanı 07 Eylül 2015
Hacettepe Üniversitesi Bologna Kordinatörlüğü, Hacettepe Üniversitesi Rektörlük Binası, 9. Kat 06800 Beytepe/Ankara.
06800 Beytepe Ankara