Kongre Temaları
1. Avrupa Yükseköğretim Alanı: Bologna Sürecinin temelleri, politikalar, yükseköğretim yapıları, büyüklükler, harcamalar vb.
2. Yükseköğretimde Dereceler ve Yapılanma: Üç kademeli yapı, ortak derece ve programlar vb.
3. Öğretim Programı: Program Bilgi Paketi ve Ders Bilgi Paketlerinin tasarımı ve uygulamaları vb.
4. Bologna Araçları ve Yeterliklerin Tanınması: Ulusal yeterlikler çerçevesi, AKTS, öğrenme çıktıları, diploma eki, yeterliklerin tanınması vb.
5. Yükseköğretimde İç ve Dış Paydaşlar: Görüşleri, önerileri, katılım durumları vb.
6. Yükseköğretimde Kalite Güvencesi: İç ve dış değerlendirme süreçleri, akreditasyon kurumları vb.
7. Yükseköğretimin Sosyal Boyutu: Yükseköğretime erişim, katılım, cinsiyet eşitliği, uluslararası öğrenciler, öğrenim ücretleri, öğrenci mali destekleri, öğrenci hizmetleri vb.
8. Yükseköğretimin Çıktıları ve İstihdam Durumları: Yükseköğrenim mezunu nüfus, yükseköğrenime giriş oranları, yükseköğretimi tamamlama oranları, mezuniyet oranları, mezunların istihdam durumu,  mezunların işsizlik oranları, iş ve mezun yeterlikleri arasındaki uyumsuzluk, yükseköğretimin bireysel getirileri vb.
9. Yaşamboyu Öğrenmede Yükseköğretimin Rolü: Yaşam boyu öğrenme misyonu ve anlayışı, yaşamboyu öğrenmenin finansmanı, yükseköğrenimde esnek hizmet sunumu, yetişkinler için yükseköğrenim fırsatları vb.
10. Uluslararasılaşma ve Hareketlilik: Hareketlilik türleri, öğrenci hareketliliği, personel hareketliliği, hareketlilik destekleri, ders/kredi transferiyle ilgili güçlükler vb.
11. Bologna Süreci Yazılım Geliştirme Çalışmaları.
12. Diğer
Hacettepe Üniversitesi Bologna Kordinatörlüğü, Hacettepe Üniversitesi Rektörlük Binası, 9. Kat 06800 Beytepe/Ankara.
06800 Beytepe Ankara